Sukoshi  \  Charlotte, NC

6,000 SF Restaurant Upfit